Untitled 1

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

Kahraman Kardeşler olarak, iş sağlığı ve güvenliğine en üst düzeyde önem vermekteyiz. İşlediğimiz, şekil verdiğimiz metal ve alaşımların doğası gereği, yüksek güce sahip makinalar kullanmaktayız. Bu tür makinaların kullanımı, işi kolaylaştırmakla beraber, belirli riskleri de doğurmaktadır. Üretim sürecine dahil edeceğimiz makinalarda aradığımız özelliklerden biri de makinanın güvenlik katsayıları ve tedbirleridir. Makinanın güvenlik sağlayıcı unsurları ne derece yüksek olursa olsun, makinayı kullanan operatör kaynaklı riskler de her an için vardır.

İş kazalarını önlemek amacıyla, çalışanların sürekli eğitiminin sağlanması bu nedenle önemlidir. Ayrıca, sürekli aynı makinada çalışanın, iş tecrubesi artmakla beraber, riski kanıksama düzeyi de artmaktadır. Eğitimlerinin , risk düzeyinin doğru algılanmasında önemi büyüktür. Bu eğitimlerin bir kere gerçekleştirilmeyip, sürekli eğitim vermemizin de amacı budur.

" Önce İş Güvenliği "

İş Kazaların gerçekleşmeden önce önlenmesinde, yapılan Risk Analizlerin payı büyüktür. Risk analizlerinin oluşturulmasında, o makinada çalışanların tümünün katkısına önem veririz. Riskin azaltılmasına katkı sağlayabilecek her türlü parametreye dikkat ederiz. Bu amaçla;

 

  • Riski öncelikle kaynağında yok etmeye daikkat ederiz. Seçilecek makina türüne bu anlamda çok dikkat ederiz.
  • İşin gereği önlenebilmesi zor riskleri azaltabilmek için mühendislik gerektiren tedbirler alırız. Makinanın periyodik bakım ve kontrolleri bu anlamda çok önemlidir. Bakım ve kontrol raporları sürekli tutulmakta, gerekli parça değişim ve bakım çalışmaları günlük, haftalık , aylık veya yıllık periyotlar da gerçekleştirilmektedir.
  • İşi hızlandırmak veya çalışma koşullarını rahatlatmak amacıyla, makina koruyucu ekipmanlarının yerinden çıkarılması veya yerinin değiştirlmesi işletmemizde kesinlikle yasaktır.
  • Riski kaynağında yok edemiyorsak, kaynak ile çalışan arasında engellemeler yapılmalıdır. Makina tecrit edilerek, kaynak ile çalışan birbirininden uzaklaştırılır ya da makinanın yarattığı riske en az çalışanın maruz kalması sağlanır.
  • Yönetim olarak, tozlu, gürültülü, ışınım vb. gibi çevreye etki eden unsurları yaratan makinalarda, sürekli aynı personel çalıştırılmamaktadır. Bu sayede çalışanın riske maruz kalma süreleri kısaltılmaktadır.
  • İşletmemizde, işin şartlarına uyumlu kişisel koruyucu donanım kullanmak zorunludur.

Firmamız, iş sağlığı ve güvenliği konusunda bir Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden hizmet almaktadır. Çalışanların işe giriş ve işe devam sağlık muayeneleri sürekli yapılmakta ve bu sayede mesleki maruziyetler takip edilmektedir.


Untitled 1