Untitled 1

Kalite Yönetimi

Takım ruhu felsefesi ve bilincinin, gelişmeye olan inancın ve birlikteliğin sağlanması ancak çalışanların tümünün katılımı ile mümkündür.  1958 yılından günümüze kadar, hergün biraz daha anlaşılan ve çevresinde kabul gören, Kahraman Kardeşler anlayışının, çalışanlarımız nezninde tam olarak kavranması gerekmektedir. Kahraman Kardeşler markasını önce iyi tanımalı ve onu geliştirecek iş prensipleri dahilinde çalışılmalıdır.

Üst düzeyde ürün ve hizmet kalitesinin sağlama ve sürdürme, ancak kaliteli ham madde, ara ürün, işçilik ve yüksek teknoloji kullanabilmek ile sağlanabilir.  Kahraman Kardeşler bu gerekliliğin farkındadır. Hemen her dönemde, sektördeki gelişmeleri yakından izlemiş ve makina parkını , bilgi ve  deneyimini güncellemiştir. Firmanın geleceği ve başarısı, Kalite Yönetim Sisteminin sürekli geliştirilmesi ve etkili kılınması ile sağlanacaktır. Kahraman Kardeşler kurulduğu günden bugüne, her alanda sergilediği öncü karakterini , kaliteli ürün ve hizmetlerde de göstermiştir.

Kahraman Kardeşler GELECEK HEDEFLERİ

Firma ve kalite bilincinin anlaşılması, uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi için;

  • Çalışanların, teknolojik ve idari alanlarda sürekli eğitimlerinin sürdürülmesi,
  • İş sağlığı ve güvenliği kültürünün, her kademede anlaşılması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması,
  • Demir çelik sektörünün doğacak yeni gereksinimlerinin zamanında anlaşılması ve buna göre üretim proses esnekliğinin yaratılması
  • Ulusal veya uluslarası standartların, şartnamelerin ve müşteri taleplerinin tam olarak karşılanmasını sağlamak üzere, gerekli kalite plan ve programlarının gelişiminin sağlanması ve üretim sonrasında izlenmesi,
  • Gerekli önleyici ve düzeltici faaliyetleri ile sürekli gelişimin sağlanması ve objektif değerlendirmeler yaparak süreç yönetiminin iyileştirilmesi
  • Müşteri görüş ve önerilerini yüksek duyarlılıkta ele alarak, düzenlemelerin yapılması ve müşteriye geri bilgi verilmesi,
  • Üretim basamaklarının tümünün  gözden geçirilerek, iyileştirme ve gelişme yönündeki ihtiyaçların ortaya çıkartılması; kaynak ihtiyaçlarının giderilmesine, iyileştirme ve geliştirmenin sağlanmasına yönelik programların oluşturulması,
"Demir Çelik Sektöründe Öncü, Önde Kuruluş"
Untitled 1